шалхаг шалхаг хийлгэх
шалхгар юмыг байн байн хөдөлгөх