ШАЛУУЛАХ I

Асуугдаж шалагдах, хоргоогдох, шахаж шаардуулах.

Ижил үг:

ШАЛУУЛАХ II