ШАЛТГААНГҮЙ

Шалтгаан байхгүй - Өлгөөд авах шалтгаангүйг мэдэв. Б.Явуухулан. Хар ус нуурын дэлгэрэнгүй... ямар ч шалтгаангүйгээр ажил таслах (ямар ч учир холбогдолгүйгээр ажил таслах).