ШАЛМАЛЬ
/ шашин /

Бурхны шашны онолоор орчин тойрны тамд байх нэг зүйл модны нэр; навч нь илд хутга мэт - Шалмаль модон бүгд дэлгэрэнгүй... Бодичарьяаватара.