ШАЛТАГ I

1. Ямарваа нэг ажил явдлаас зайлж бултах башир арга мэх: шалтаг болгох (аливаа зүйлээс бултан, арга дэлгэрэнгүй...


2. Завшаан, тохиол: шалтаг таарах (а. Шалтаг олдох; б. Завшаан тохиолдох), *шалтаг дээр балтаг (дургүй байсан зүйлд, дэлгэрэнгүй...
шалтаг болгох аливаа зүйлээс бултан, арга заль тоочих
шалтаг гаргах арга заль гаргах
шалтаг заах арга заль хэлэх, далим үсэргэх
шалтаг хайх арга заль, өө сэв эрэх
шалтаг хийх онц холбогдолгүй зүйлийг ашиглан, далим үсэргэх
шалтаг эрэх өө сэв хайх
аян шалтаг

а. Нэг зүйлээр шалтаг хийж, өөр хэргээс зайлсхийх далим, аятай тохиол; б. Тухайн хэрэг санасан ёсоор бүтэхэд таарсан завшаан, тохиол

аян шалтаг аман гудас ямар нэг үйл явдлыг далимдуулан бултах гэсэн санаа
шалтаг таарах а. Шалтаг олдох; б. Завшаан тохиолдох
шалтаг дээр балтаг дургүй байсан зүйлд, нэмэр нэрмээс болох, тохиол санамсаргүй таарах дургүйд хүчгүй болох
Ижил үг:

ШАЛТАГ II