ШАЛТАЛХИЙЛЭХ

Байн байн шалтах, бага сага арга саам тоочих.