ШАЛТААЧ

Юмны түрүүнд шалтаг гаргадаг зантай: шалтаач хүн (шалтаг тоочдог хүн), шалтаачид шалтаг дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (шалтаг гаргаач хүнд шалтаг мундахгүй).

шалтаач хүн шалтаг тоочдог хүн
шалтаачид шалтаг мундахгүй шалтаг гаргаач хүнд шалтаг мундахгүй