ШАЛСАЙ

1. Амттай боорцог, боов: шалсай идэх (амттай боов идэх);


2. [шашин] Цагаан сарын үед сүм хийд болон айл өрх хийж, бурхан тахидаг гурилаар хийсэн балин тахил: Замбуутивийн шалсай (газрын дэлгэрэнгүй...
шалсай идэх амттай боов идэх
Замбуутивийн шалсай газрын эздэд зориулан замбайн гурилаар гурвалжин босоо цац хэлбэртэй, оройд нь нар сар, чандмань эрдэнэсийг будагтай шар тосоор чимэн хийсэн балин
балин шалсай гурилаар хийсэн тахилын идээ