ШАЛАГНУУЛАХ

1. Тэрэг, малд зэрэгт оосор уяа торгуулах;


2. Юмыг унжуулах, сул болгох;
3. [шилжсэн] Хэрэггүй, дэмий юм яриулах.