ШАЛАГНАХ

1. Тэрэг чирэх малд шалан оосор торгох, уях;


2. Зарим юмны унжиж сул болох: бүслүүр шалагнах (бүслүүр унжиж шалгар болох), гэрийн бүрээс шалагнах (гэрийн бүрээс дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Хэрэггүй, дэмий яриа дэлгэх.

бүслүүр шалагнах бүслүүр унжиж шалгар болох
гэрийн бүрээс шалагнах гэрийн бүрээс унжиж хаяанд хүрэх
өмд шалагнах өмд унжиж шагайгаар татах