дээвэр шазайх
байшинг дээвэрлэсэн зүйл элэгдэж хуучран энд тэндээ өрвийж сөрдийн урагдаж ноорох