ШАГАЙХ
1. Хаалга үүд, нүх цоорхой зэргээр цухалзан харах: завсар зайгаар шагайх (юмны зай завсраар цухалзан харах) - Хашааны завсраар шагайвал нөмгөн хатан дэлгэрэнгүй...
2. Нэгэн чигт хараа чиглүүлэх; онилон харах: шагайн суух (газар харан суух) - Пил хамрын шар тамхи сорж, Дамбий бодол болон газар шагайжээ. Л.Түдэв. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Хүний мууд дурлаж, өө сэв эрэлхийлэх: *ул шагайх ~ улыг нь шагайх (хүний мууд дурлах, бусдын мууг үзэх гэж далдуур өө сэв эрэх) - Түүнийг дэлгэрэнгүй...
завсар зайгаар шагайх юмны зай завсраар цухалзан харах
нүхээр шагайх нүхээр цухуйж харах
сэмхэн шагайх хүнд мэдэгдэхгүйгээр үүд хаалганы завсар зэргээр сэмхэн цухалзан харах
тотгоор шагайх гэрийн үүд хаалганы дээд талын завгийн завсраар сэмхэн харах
хаалгаар шагайх хаалгаар цухуйх
хатавчаар шагайх гэрийн үүдний хатавчаар цухалзан харах
үүдээр шагайх гэрийн үүдээр цухалзан харах
цонхоор шагайх цонхоор цухалзан харах
шагайн суух газар харан суух
буу шагайх буу онилох
газар шагайх газар ширтэх
ном шагайх ном шимтэн унших
цаас шагайх ном эрдэмд шамдах
ул шагайх ~ улыг нь шагайх хүний мууд дурлах, бусдын мууг үзэх гэж далдуур өө сэв эрэх
хүний ул шагайж явдаг хүн хүний мууд дурлаж явдаг хүн