завсар зайгаар шагайх
юмны зай завсраар цухалзан харах