тотгоор шагайх
гэрийн үүд хаалганы дээд талын завгийн завсраар сэмхэн харах