хүний ул шагайж явдаг хүн
/ яриа /
хүний мууд дурлаж явдаг хүн