шаазгайн өндөг
шаазгай шувууны гадуураа хальс бүхий зууван хэлбэртэй үр хөврөл