гангар шаазан
а. Маш нарийн хийц бүхий нимгэн шаазан б. Түүгээр хийсэн аяга