шаазангийн шир
давирхай, будаг зэргээр хийдэг гоёлын нэг зүйл