шаазангийн шавар ~ шаазангийн шороо
шаазан хийдэг маш нарийн, цагаан, гуулин шороо