эр хүний цээжинд эмээлтэй хазаартай морь багтана
/ зүйр цэцэн үг /

эр хүний ухаан бодол уужуу гэсэн санаа