ЧИРГЭЛЖ
/ ургамал /

Дулаан оронд ургадаг гоёл чимэглэлд хэрэглэдэг олон наст өвс.