ЧИРҮҮЛ

1. Чирэх зориулалттай юм: чирүүл завь (чирэх завь), чирүүл онгоц (чирэгч болон дэлгэрэнгүй...


2. Зүтгүүрээр чирч ачаа тээдэг тээврийн хэрэгсэл; чиргүүл: тракторын чирүүл (трактороор ачаа бараа, юм тээх тээврийн хэрэгсэл).

чирүүл завь чирэх завь
чирүүл онгоц чирэгч болон түлхэгчийн тусламжтай явдаг усан онгоц