ЧИРҮҮЛЭХ

Чангаалгах, татуулах, чирэгдэх: мод чирүүлэх (мод гулдарч татуулах).