ЧИРХРЭХ

Бархирах: бархирах чирхрэх [хоршоо] (их дуу тавин орилох).