ЧИРХРҮҮ :
/ ургамал /

чирхрүү цэцэг (нэг зүйл цэцэг).