ЧИРД :

чирд чирд хийх (юмны байн байн чирд чирд гэж дуугарах).