ЧАНГАХАН

Нэлээд чанга: чангахан дуугарах (нэлээд чанга дуу гаргах) - Чангахан дуугарахыг ч болив. дэлгэрэнгүй...

чангахан дуугарах нэлээд чанга дуу гаргах
чангахан унших ном сониныг нэлээд чанга унших
чангахан хэлэх хэлэх гэсэн зүйлээ нэлээд чанга хэлэх