ЧАНГАТГАХ

Чанга хатуу болгох, чангаруулах: дуугаа чангатгах (дуугаа чанга болгох), зоригийг дэлгэрэнгүй... (зоригоо хатуу чанга болгох) - Зоригийг чангатгах аргыг заажээ. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол.

дуугаа чангатгах дуугаа чанга болгох
зоригийг чангатгах зоригоо хатуу чанга болгох