ЧАНАГШДАХ
/ бичиг /

Хэтэрхий цаана болох, цаашдах.