ЧАНАГШЛУУЛАХ
/ бичиг /

Чанагш болгох, цаашлуулах.