ЧАНАЛТ

Чанах үйлийн үр дүнг заасан нэр: чаналт сайтай (сайтар чанаж болгосон), чаналтын дэлгэрэнгүй... (чанах хугацаа).