ЧАНАДАХ
/ бичиг /

Цаадах: хилийн чанадах нөхөд (хилийн цаадах нөхөд).