ЦОМБОГОРДУУ

Цомбогор байрын: цомбогордуу амтай аяга (цомбогор маягийн амтай аяга).