ЦОМНОЛ :

цомнол зохиол (а. Дуурь, хошин дуурь, концертын гоцлол дуучинд зориулсан хөгжмийн зохиол, бичвэр; б. дэлгэрэнгүй...

цомнол зохиол

а. Дуурь, хошин дуурь, концертын гоцлол дуучинд зориулсан хөгжмийн зохиол, бичвэр; б. Бүжгэн жүжиг, нүүрийн хөдөлгөөн дохио зангааны зохиол бүтээл; в. Театрын хөтөлбөр, тусгай дэвтэрт дуурь, бүжгэн жүжиг, драмын агуулгыг бичсэн бичвэр, зохиол; г. Кино зохиолын төлөвлөгөө, бүдүүвч

дуурийн цомнол дуурийн зохиол бүтээл
бүжгийн цомнол бүжгийн зохиол