ЦОМОГ II

Гэрэл зураг, марк зэргийг нааж хадгалсан тусгай зориулалт бүхий дэвтэр, цуглуулга: гэрэл зургийн дэлгэрэнгүй... (гэрэл зургийн цуглуулга), маркны цомог (маркны цуглуулга) - Зургийн цомгоо үзүүллээ. “Утга зохиол урлаг “ сонин.

гэрэл зургийн цомог гэрэл зургийн цуглуулга
маркны цомог маркны цуглуулга
Ижил үг:

ЦОМОГ I