ЦОМОГ I

Давхарлан хураасан сүрэл, өвс, мод зэрэг юм.

Ижил үг:

ЦОМОГ II