ЦОМНУУЛАХ

1. Цомхон болгуулах;


2. Бүтээн туурвиулах, зохиолгох.