ЦОМБОН

Цомбогор, цомцгор хэлбэртэй юм: цомбон тогоо (цомбогор хэлбэртэй тогоо), цомбон дэлгэрэнгүй... (цомбогор хэлбэртэй туурай) - Цомбон туурайтай хүрэн нь, цохолсон хар алхаатай. Монгол ардын дуу., цомбон шаазан (цомбогор хэлбэртэй шаазан) - Цомбон шаазанд цай хийж барив. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

цомбон тогоо цомбогор хэлбэртэй тогоо
цомбон туурай цомбогор хэлбэртэй туурай
цомбон шаазан цомбогор хэлбэртэй шаазан