болор цом
тэмцээн наадамд түрүүлсэн учир шагнуулсан дурсгалын болор эдлэл