ЦОМБОГОР

1. Цомбон;


2. Аяга сав зэргийн цомбон, авсаархан байдал: цомбогор шаазан (цомбон авсаархан шаазан), цомбогор ширээ (жижиг дэлгэрэнгүй...
цомбогор шаазан цомбон авсаархан шаазан
цомбогор ширээ жижиг авсаархан ширээ
цомбогор байдалтай юм эмх цэгцтэй байдалтай
цомбогор боодолтой цомхон боодолтой