аваргын цом
аварга болсон учир авах дурсгалын шагнал