ЦОЛТ

Цол бүхий: цолт баатар (цол бүхий баатар) - Их цолт баатар нарт хуваан шагнаж өгөв. дэлгэрэнгүй...