ЦОЛТОЙ

Цол байгаа: цолтой бөх (цол авсан бөх), дэслэгч цолтой (дэслэгч цол бүхий), дэлгэрэнгүй...

цолтой бөх цол авсан бөх
дэслэгч цолтой дэслэгч цол бүхий
дээгүүр цолтой өндөр цол авсан
улсын заан цолтой бөх улсын наадамд барилдаж долоо давсан бөх
түмэн эх цолтой ажнай улс, аймаг, сумын наадамд гурваас дээш түрүүлж олныг баясгаж, торгон жолоогоо өргүүлсэн ажнай