ЦОЛЦГОР

Цулцгар, бондгор: цолцгор махтай (мариалаг), цолцгор өөхтэй (тарган), дэлгэрэнгүй...

цолцгор махтай мариалаг
цолцгор өөхтэй тарган
цолцгор цулцгар цулцгар, бондгор