ЦОЛЦОН

1. Цулцан: цолцон өөхтэй (цулцан өөх бүхий), цулцан цолцон [хоршоо] (булцгар);


2. Хүний бие дээр мөн модны их биед ургасан ур: ур цолцон [хоршоо] (хүн амьтны бие болон модонд ургасан ургацаг).

цолцон өөхтэй

цулцан өөх бүхий

цулцан цолцон булцгар
ур цолцон хүн амьтны бие болон модонд ургасан ургацаг