ЦОЛС :
/ амьтан /

цолс бялзуухай (алтан гургалдайн өөр нэр).