цахилгаан эмчилгээ
цахилгаан гүйдлээр эмчлэх эмчилгээ