цахилгаан шат
цахилгаан гүйдлийн хүчээр ажилладаг шат