цахилгаан хөрөө
цахилгаан гүйдлийн хүчээр юм хөрөөдөх хөрөө