цахилгаан хөдөлгүүр
цахилгаан эрчим хүчийг механик хүч болгон хувиргах төхөөрөмж